Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen maj 2021
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen januar 2021
Nyt fra bestyrelsen november 2020
Nyt fra bestyrelsen juni 2020
Nyt fra bestyrelsen februar 2020

4. april 2022


 

Kære alle

Husk, at vi afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. april kl. 18 hos KU.BE – indkaldelse inkl. dagsorden og årsrapport bliver omdelt til alle andelshavere 14 dage inden GF. Se vedtægternes §27 stk. 2+3, hvis du ønsker at stille forslag.

 

Siden seneste GF har bestyrelsen fået en ledig plads, og vi opfordrer derfor alle til at overveje, om du kunne have lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Jo flere vi er i bestyrelsen, desto bedre kan vi klare foreningens drift og samtidig kaste os over udviklingsprojekter, så vi kan bibeholde en attraktiv forening.

 


 

Vi er som bekendt i gang med en oprydning i foreningens pulterrum, hvor alle rum uden deklareret bruger (adresse skal fremgå af døren jf. husordenen) har fået ny lås på. Vi er nu nået dertil i processen, hvor vi er klar til at rydde de berørte rum. Det vil ske den første uge i maj. Har du genstande stående i rum, som har fået ny lås, har du derfor indtil den 1. maj til at kontakte bestyrelsen og få udleveret genstandene – herefter vil de blive smidt ud. 

 


 

Vi har også ryddet op på foreningens fællesarealer (reposer, plads foran kælderrum, tørrelofter). Af brandsikkerheds- og tilgængelighedshensyn er det ikke tilladt at opbevare genstande på fællesarealer, og derfor har bestyrelsen aftalt med foreningens viceværtservice, at de fjerner opbevarede genstande de kommende måneder. Første oprydning er sket jf. varsling i seneste nyt fra bestyrelsen, og de fjernede genstande vil blive kasseret den første uge i maj. Har du fået fjernet genstande fra fællesarealer, skal du derfor kontakte bestyrelsen senest den 1. maj for at få dem udleveret, herefter vil genstandene blive smidt ud. 

 

Husk desuden, at oprydningerne også fortsætter de næste måneder som varslet.

 


 

Vi har udfordringer med, at foreningens skraldecontainere bliver overfyldt – særligt papcontainerne bliver der fyldt for meget i – og når det sker, bliver de IKKE tømt af Frederiksberg Kommune. Derfor skal vi henstille til, at alle sørger for at folde papkasser sammen, inden de smides ud, så der er plads til mere. Derudover kan det være nødvendigt at vente med at smide noget ud, til containerne er blevet tømt, eller selv afskaffe affaldet på anden vis, hvis containerne er fyldt. 

 


 

 

Vel mødt til årets generalforsamling!

Dbh. bestyrelsen (Julie, Christian, Janus & Malene)