Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen April 2022
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen januar 2021
Nyt fra bestyrelsen november 2020
Nyt fra bestyrelsen juni 2020
Nyt fra bestyrelsen februar 2020

Frederiksberg den 22. maj 2021


 

Kære alle

Som bekendt var vi desværre nødt til at aflyse den planlagte afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling i april, da forsamlingsforbuddet ikke gjorde det muligt at mødes. I takt med at coronarestriktionerne lempes, ser det ud til at blive muligt at afholde generalforsamlingen på denne side af sommerferien, og vi arbejder derfor nu på, at det bliver 

Onsdag den 16. juni kl. 18-20 hos KU.BE, Dirch Passers allé 4, i Performancesalen.

Materiale til generalforsamlingen bliver som vanligt udsendt til alle andelshavere to uger før GF. Forslag fra andelshavere, der ønskes behandlet på GF, skal sendes til bestyrelsen senest otte dage før generalforsamlingen – se i øvrigt fremgangsmåde i vedtægternes § 27.

Vi står også over for en sommer, hvor vi kan nyde vores nye altaner. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at vi alle udviser god altanadfærd. Foreningen har en husorden for brug af altanerne, der bl.a. regulerer støj, altankasser og vedligehold, og den vil vi gerne opfordre alle til at genlæse, så vi sammen kan få en god sommer på altanerne – hvor vi også giver plads til, at vores naboer bruger altanerne, og accepterer, at vi kan høre hinanden, som man nu engang kan, når man bor sammen i en ejendom som vores. Husk også, at der kun må bruges én slags læsejl på altanerne (de grå, som I kan se rundt omkring). Vi gennemfører snart endnu en fælles bestillingsrunde af altansejl, hvor der er en besparelse at hente på montering. 

De seneste måneder har vi fået rigtig mange henvendelser fra beboere omkring ombygninger/renoveringer, og det er rigtig dejligt at se, at så mange ønsker at vedligeholde/modernisere lejlighederne i foreningen. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at alle forandringer skal meldes til bestyrelsen senest fire uger før igangsættelse af arbejdet, men derudover er bestyrelsen i udgangspunktet ikke involveret i godkendelser mv. omkring arbejdet. Der henviser vi i stedet til Frederiksberg Kommunes hjemmeside under byggeri, hvor information omkring tilladelser, regler mv., du som andelshaver har ansvar for at overholde, findes. Vær desuden opmærksom på at overholde foreningens vedtægter under arbejdet, både hvad angår selve forandringerne og i forhold til gener for naboer. I den forbindelse vil vi også opfordre til at varsle arbejdet både i egen opgang og naboopgangen. Desuden er det andelshavers ansvar at holde fællesarealer rene og ryddelige under arbejdet – det vil sige fx vaske byggestøv væk i opgangen og fjerne byggeaffald. 

En sidste opfordring herfra handler om foreningens affaldsordning. Som tidligere meldt ud er det vigtigt, at vi overholder affaldssorteringen, og at vi ikke overfylder containerne i gården. Sørg derfor fx for at folde papkasser sammen, inden de smides ud, og hvis der ikke er plads til affaldet, skal det afskaffes på anden vis. Vær også opmærksom på, at der snart træder en ny sorteringsordning i kraft i Frederiksberg Kommune – information er sendt ud til alle i e-boks. 

Bestyrelsen holder sommerferie hele juli, og vi svarer i den forbindelse kun på uopsættelige henvendelser på mailen. 

RIGTIG GOD SOMMER!

De bedste hilsner

Bestyrelsen
(Ewelina, Frederikke, Janus og Malene)