Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen April 2022
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen maj 2021
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen januar 2021
Nyt fra bestyrelsen juni 2020
Nyt fra bestyrelsen februar 2020

Frederiksberg d. 23. november 2020

Kære alle

Vi håber, at I har det godt på trods af coronasituationen. Bestyrelsesarbejdet har kunnet fortsætte nogenlunde upåvirket, og blandt andet har vi nu indgået aftale med en ny viceværtservice, som vi har fået anbefalet, og som vi også selv har fået et rigtig godt indtryk af efter møde med dem. KBH Ejendomsservice begynder på ejendommen den 1. december. Der vil komme opslag i alle opgange om, hvornår den enkelte opgang rengøres, og hvordan man kan kontakte dem ved behov.

Vi har også omlagt foreningens lån hos Nordea efter rådgivning fra administrator og foreningens bankrådgiver som bemyndiget ved GF 2020, fordi der viste sig en mulighed for at få et nyt 30-årigt 0,5 % lån. Dermed påregner bestyrelsen, at der ikke vil være behov for at omlægge lånet i den kommende årrække, men vi er selvfølgelig klar til at slå til, hvis der alligevel skulle vise sig en ny attraktiv mulighed for foreningen. 

Der har også været 1-årsgennemgang på altan- og vinduesprojektet, og i den forbindelse blev der desværre konstateret fejl på de udvendige hængsler på vinduer og altandøre – hængslerne er begyndt at ruste. Derfor skal ALLE hængsler udskiftes, og det betyder, at der skal gives adgang til samtlige lejligheder for arbejdet. Det vil ske i begyndelsen af det nye år, varslinger fra Balco følger i december. Ved samme lejlighed vil altandørenes lukke- og bremsemekanismer også blive gennemgået, da der siden afslutningen af projektet har vist sig en del fejl i den forbindelse. 

I forhold til de nye vinduer er det også vigtigt, at de løbende vedligeholdes, rengøres og smøres. Se vejledning til vedligehold på Ideal Combis hjemmeside (idealcombi.dk/vedligeholdelse-af-vinduer). For vejledning i brug og justering af vinduer se manual til vinduer på foreningens hjemmeside under punktet ’vejledninger’.

Vi har oplevet et par gange den seneste tid, at andelshavere har opsøgt bestyrelsesmedlemmer privat med henvendelser omkring sager. Det vil gerne bede om, at I ikke gør – vi kan alligevel ikke gøre noget ved sagen og træffe beslutninger på stedet, uden at vende det med den øvrige bestyrelse. Skriv i stedet til bestyrelsesmailen, vi bestræber os på altid at give et hurtigt svar, og vi vil også meget gerne aftale et møde, hvis der er behov for at tale om sagen ansigt til ansigt. 

På det seneste har der også været nogle uheldige episoder i forbindelse med klargøring til salg af andel, hvor en forandring i lejligheder har måttet fjernes af andelshaver forud for salg, fordi der ikke var givet tilladelse fra bestyrelsen, og der derfor heller ikke har foreligget den nødvendige dokumentation for arbejdet til valuaren. Det er rigtig ærgerligt, og derfor vil vi gerne minde om at anmelde forandringer til bestyrelsen jf. vedtægterne, når det er påkrævet, så vi forhåbentlig kan undgå lignende situationer fremover.

De seneste måneder har der også været flere tilfælde af problemer med støj i foreningen. Derfor vil vi gerne minde alle om at tage hensyn til naboerne – vi bor i en gammel og lydt ejendom, hvor det er ekstra nødvendigt at udvise hensyn. Det er fx en god idé at hænge en seddel op på opslagstavlen i opgangen, hvis du skal holde en fødselsdag eller lign., som, du ved, kan skabe mere støj end sædvanligt fra din lejlighed. Og så er det også vigtigt, at vi husker at give plads til hinanden – vi kan ikke undgå, at vi kan høre vores naboer, når vi bor så tæt.

 

Vi håber, at I alle får en rigtig god og hyggelig juletid!

De bedste hilsner

 Bestyrelsen

(Frederikke, Ewelina, Janus, Mathias og Malene)