Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen April 2022
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen maj 2021
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen januar 2021
Nyt fra bestyrelsen november 2020
Nyt fra bestyrelsen februar 2020

Frederiksberg d. 24. juni 2020

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen

 

Kære alle

 Vi håber, at I har det godt trods situationen med coronavirus. I foreningen har vi - ligesom alle andre steder - været udfordret af situationen, der blandt andet har betydet, at vi ikke som ellers jf. vores vedtægter har kunnet afholde ordinær generalforsamling inden udgangen af april. Vi har afventet, hvornår det igen ville være muligt at afholde GF, med henblik på at gøre dette hurtigst muligt, blandt andet fordi vi oplever, at det er en stopklods for mange i forhold til salg af andele. Efter ændring af retningslinjer pr. 8. juni betyder det, at vi kan afholde GF den 2. juli, indkaldelse er overbragt til alle andelshavere.

Vi ved, at nogle af jer måske ikke vil have mulighed for at deltage, fordi I er på ferie, men vi håber, at I i stedet vil aflevere en fuldmagt til jeres nabo eller til bestyrelsen i postkassen i 16A. Dette gælder naturligvis også, hvis I tilhører en risikogruppe i forhold til smitte med coronavirus. På den måde sikrer vi, at vi bliver beslutningsdygtige på GF. Hvis I har spørgsmål i forhold til afgivelse af fuldmagt, er I meget velkommen til at kontakte os på bestyrelsesmailen abwilkensgaarden@gmail.com.

Første opgave i foreningen efter GF bliver at gennemføre 1-års-gennemgang af altan- og vinduesprojektet, der finder sted den 18. august. Der vil snarest blive omdelt skemaer til registrering af fejl- og mangler, der skal returneres til bestyrelsen for opsamling og viderelevering til Balco og rådgiver.

Vi har fået omdannet det ene af opbevaringsskurene i baggården ud for 16D/16E til endnu et barnevognsskur, så skuret længst til venstre nu også er til opbevaring af barne- og klapvogne. Det skyldes pladsmangel i det højre skur, eftersom der er kommet mange små børn til i foreningen det seneste år. Desuden vil vi gerne minde om, at det ikke er tilladt at opbevare barne- eller klapvogne i opgangene - de skal opbevares i skurene, egen lejlighed eller i pulterrum.

Det er første sommer, hvor alle vores nye altaner er på plads, og det giver mange fordele ift. at kunne nyde det gode vejr - men det kan også give anledning til gener, hvis ikke vi husker at tage hensyn til hinanden. I den forbindelse vil vi gerne minde om, at vi i foreningen har en husorden, der også indeholder regler for adfærd på altanerne, fx i forhold til støj og opsætning af genstande på altanen.

Sommeren betyder også, at bestyrelsen holder ferie - det gør vi fra den 3. juli til den 1. august. I den periode tjekker vi mailen sporadisk og svarer kun på uopsættelige henvendelser.

 

RIGTIG GOD SOMMER!

 

De bedste hilsner
bestyrelsen

(Frederikke, Mathias, Ewelina og Malene)