Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen April 2022
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen maj 2021
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen november 2020
Nyt fra bestyrelsen juni 2020
Nyt fra bestyrelsen februar 2020

Frederiksberg den 25. januar 2021
Nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Først og fremmest: rigtig godt nytår! Vi håber, at I alle har fået en god start på 2021. Et stort ønske fra os for det kommende år er, at vi i fællesskab lykkes med at stoppe opbevaring på foreningens fællesarealer som fx reposer på for- og bagtrappe samt under trapperne. Det overtræder husordenen og kompromitterer brandsikkerheden i ejendommen, men på trods af gentagne henstillinger til ikke at opbevare genstande på fællesarealer, oplever vi desværre stadig, at der står barne- og klapvogne i opgangene under trappen, at bagtrappen bliver brugt til opbevaring af støvsugere mv., og at reposerne er fyldt med sko og legetøj. Foreningen stiller aflåste skure i baggården til rådighed for opbevaring af barne- og klapvogne, og alle andelshavere har adgang til min. ét pulterrum, så vi beder jer benytte de faciliteter i stedet. 

Henstillingen gælder også affald: vi beder jer om at være med til at tage ansvar for, at affald bliver afskaffet på ordentlig vis i de rette containere i baggården og ikke henstillet fx ved porten eller i baggården. Affald uden for containerne kan tiltrække rotter, som vi desværre har haft nogle problemer med.

For at afhjælpe fremtidige problemer med rotter har vi sat gang i et større reparationsarbejde af kloakkerne i baggården. Arbejdet begynder i uge 7-8, og I skal være opmærksomme på, at det vil medføre begrænset færdsel i visse områder af gården i en periode. 

Som tidligere skrevet i nyt fra bestyrelsen har der i årets begyndelse også været et arbejde i gang for at udskifte alle beslag på 2-fagsvinduer samt altandøre. Arbejdet er nu afsluttet, og håndværkerne har haft adgang til samtlige lejligheder – tusind tak for hjælpen med det! I forlængelse af arbejdet er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at udskiftede beslag kan betyde, at selve vinduerne er placeret en smule anderledes (mindre centreret) i vinduesrammerne end før udskiftningen, og hvis variationen er for stor, kan det forringe levetiden på vinduesdele. Vi vil derfor bede jer være opmærksomme på, om der skulle være mere end 2 mm forskel på afstanden mellem vindue og ramme mellem top-bund og side-side. Skulle det (mod forventning) være tilfældet, skal vi bede jer kontakte os på bestyrelsesmailen. 

Et nyt år betyder også, at vi skal til at forberede afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling, der ifølge vedtægterne skal finde sted inden udgangen af april. På grund af coronasituationen er det usikkert, hvorvidt det reelt bliver muligt at afholde GF 2021 i foråret, men fordi vedtægterne forskriver det, fortsætter forberedelserne, til coronarestriktioner evt. forhindrer gennemførslen af arrangementet, og i så fald vil vi komme med en ny udmelding. Vi har planlagt årets generalforsamling til afholdelse

onsdag den 21. april 2021 kl. 18.30-20.30 i Performancesalen hos KU.BE, Dirch Passers Allé 4

Til sidst har vi et par korte meddelelser:
- Husk at lukke porten til baggården helt, når du går ind og ud, så uvedkommende ikke får adgang til ejendommen.
- Husk, at det kun er tilladt at bruge altanafskærmning i godkendt farve og materiale (de grå sejl)
- Bestyrelsen fastsætter løbende mulige datoer for overdragelser, så det er muligt bedre at planlægge forberedelserne til et salg – find datoerne på hjemmesiden under vejledninger. 

De bedste hilsner

Bestyrelsen
(Ewelina, Mathias, Janus, Frederikke og Malene)