Print Kontakt
Indrapportering af fejl og mangler

Leverandører og samarbejdspartnere

Foreningen samarbejder fast med en række leveradører. Dette gør, at opgaver kan blive løst hurtigt og af fagpersoner, som kender foreningen og vores ejendom. 

Vicevært

Foreningen anvender ejendomsservicevirksomheden KBH Ejendomsservice. Virksomhedens opgaver kan ses herunder. Beboere kan sende henvendelser om de aftalte opgaver direkte til KBH Ejendomsservice med bestyrelsen cc på kontakt@kbhejendomsservice.dkSe i øvrigt kontaktinformation på virksomheden under menupunktet “kontakt” øverst til højre på siden

Serviceaftalen omhandler følgende.

Trappevask:

Hver uge:

 • Hovedtrapper fejes og vaskes
 • Frie beboer måtter løftes
 • Spindelvæv fejes ned
 • Postkasser aftørres
 • Dørhåndtag på hovedtrapper samt kontakter i opgangene aftørres

Hver fjerde uge:

 • Køkkentrapper fejes og vaskes
 • Frie beboermåtter løftes
 • Spindelvæv fejes ned
 • Indgangspartier på hovedtrapper pudses ind- og udvendigt
 • Dørhåndtag på køkkentrapper samt kontakter i opgange aftørres
 • Vindueskarme, vanger, gelænder og paneler nedfejes/aftørres på hoved - og køkkentrapper

 

Vaskeriet:

Hver uge:

 • Gulvet fejes og vaskes
 • Nedfejning af spindelvæv
 • Maskiner aftørres
 • Vandrette overflader aftørres
 • Skraldepose udskiftes
 • Sæbeskåle renholdes
 • Salt påfyldes blødgøringsanlæg

 

Udearealer:

Hver uge:

 • Fortov samt gård og fælles gennemgange fejes og evt. ukrudt fjernes
 • Der renholdes omkring affaldscontainere og forker sorteret affald fjernes / sorteres korrekt
 • Der bestilles afhentning af flasker og tømning af miljøskabe efter behov
 • Stortskrald sorteres og der bestilles afhentning når nødvendigt
 • Græs klippes og kanter trimmes hver uge i vækstsæsonen

Hver fjerde uge:

 • Barnevognsskure fejes
 • Kælderhalse renholdes

 

Diverse:

 • Gårdtoilet renholdes hver uge
 • Cykelkældre fejes hver 4. uge
 • Kælder - og loftsgange fejes og spindelvæv fjernes 2 gange årligt
 • Hensatte genstande på fællesarealern tages billeder af og sendes til bestyrelsen
 • Diverse ad hoc opgaver udover det beskrevne udføres efter bestilling fra bestyrelsen og faktureres særskildt
 • Dørpumper og låse smøres og justeres efter behov
 • lyskilder og batterier skiftes efter behov
 • navneskilte opå dørtableauer og postkasser skiftes efter behov
 • Aflæsning af el, vand og varme efter behov
 • Beboer kontakt hverdage mellem 0700-1600 ved praktiske spørgsmål
 • Døgnvagt ved tlf og mail hele året ved vandskader, knækkes nøgler i låse og manglende strøm

 

Vinduespolering:

 • Ruder poleres ind- og udvendigt på hoved- og køkkentrapper

 

Glatførerbekæmpelse:

 • Rydning foretages jævnfør kommunens vedtægter
 • Rydning og saltning primært om natten og vil normalt være tilendebragt kl. 0700, såfremt det ikke sner de sidste 4 timer. Sner det efterfølgende vil rydning og saltning iværksættes

 

Nøgler og låse

Foreningen har en samarbejdsaftale med AH Låsemontage der servicerer låse, cylindre, dørlukkere, hænglser m.m. De kan desuden levere system nøgler til andelhaverne. Se mere under vejledninger og kontakt.

 

Elektriker

Foreningens elektriker er Stryhn Electric. Virksomheden kontaktes vedrørende udskiftning af navn på dørtelefoner direkte af andelshaverne selv på mail: stryhn@stryhn.dk. Andelshavere kan også kontakte virksomheden omkring problemer med dørtelefoner – husk dog at sætte bestyrelsen cc på denne type henvendelse! Ved øvrige problemer med foreningens fælles el-installationer skal beboere rette henvendelse til bestyrelsen, som tager kontakt til Stryhn Electric.

Virksomheden står også for udførsel af el-tjek i forbindelse med salg af andele. Disse henvendelser skal bestyrelsen ikke sættes cc på. Andelshaveren betaler selv for dette tjek.

Bestyrelsen skal heller ikke have besked, hvis beboere vælger at bruge Stryhn Electric til at udføre el-arbejder inde i deres lejlighed. Disse arbejder skal beboeren selv betale for. 

Se i øvrigt kontaktinformation på virksomheden under menupunktet “kontakt” øverst til højre på siden.

VVS'er

Foreningen benytter Berggren VVS til at udføre VVS-arbejder i foreningen. Henvendelser vedrørende VVS-opgaver på foreningens fællesinstallationer skal altid rettes til bestyrelsen, som tager kontakt til Berggren – andelshavere må altså ikke selv sætte Berggren i gang med at udføre en opgave på foreningens regning.

Undtaget herfra er akutte skader på fællesinstallationer, som kan skade ejendommen. I det tilfælde skal Berggren kontaktes straks, skaden stoppes, og bestyrelsen underrettes. 

Berggren står også for at udføre VVS-tjek i forbindelse med salg af andel. Disse henvendelser til Berggren går uden om bestyrelsen. Andelshaveren betaler selv for dette tjek.

Bestyrelsen skal heller ikke have besked, hvis beboere vælger at bruge Berggren VVS til at udføre andre VVS-opgaver på egne installationer. Disse arbejder skal beboeren selv betale for. 

Berggren VVS kan kontaktes på mail@berggreen-vvs.dk. Se i øvrigt kontaktinformation på virksomheden under menupunktet “kontakt” øverst til højre på siden.

Tømrer mv.

Foreningen benytter Hedehusene Totalentreprise til at løse tømrer- og mureropgaver mv. Henvendelser vedrørende sådanne nødvendige arbejder på foreningens fællesinstallationer skal altid rettes til bestyrelsen, som tager kontakt til virksomheden – andelshavere må altså ikke selv sætte Hedehusene Totalentreprise i gang med at udføre en opgave på foreningens regning.

Bestyrelsen skal ikke have besked, hvis beboere vælger at bruge Hedehusene Totalentreprise til at udføre opgaver af privat karakter i egen lejlighed. Disse arbejder skal beboeren selv betale for. 

Se kontaktinformation på virksomheden under menupunktet “kontakt” øverst til højre på siden.

Administrator

AB Wilkensgården administreres af Domus Administration. Beboere skal rette henvendelser om boligafgift, afregning for brug af vaskeri, afregning for varme- og vandforbrug, vaskebrik og lignende spørgsmål direkte til administrator uden om bestyrelsen. Se kontaktinformation på virksomheden under menupunktet “kontakt” øverst til højre på siden.

 

Vurderinger

Foreningen bruger Bang & Beenfeldt, der har opkøbt den normale leverandør (Abildhauge). Se kontaktoplysninger for yderligere info.

 

 

Denne side er senest opdateret marts 2018.