Print Kontakt
Nyt fra bestyrelsen April 2022
Nyt fra bestyrelsen februar 2022
Nyt fra bestyrelsen maj 2021
Nyt fra bestyrelsen oktober 2021
Nyt fra bestyrelsen januar 2021
Nyt fra bestyrelsen november 2020
Nyt fra bestyrelsen juni 2020

Frederiksberg den 19. februar 2020

Nyt fra bestyrelsen

Kære alle

Et forsinket godt nytår fra bestyrelsen – vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år! Vi har som noget af det første fastsat tid og sted for årets ordinære generalforsamling. Den kommer til at foregå

torsdag den 16. april 2020 kl. 18-20

i Performancesalen hos KU.BE, Dirch Passers Allé 4, 2000 Frederiksberg. Vi håber at se jer alle – og hvis nogle af jer ikke har mulighed for at deltage, så husk gerne at udfylde en fuldmagt og sende den med en anden andelshaver til generalforsamlingen. Fuldmagter kan også afleveres til bestyrelsen i bestyrelsespostkassen i opgang 16A (hovedtrappe) eller gennem brevsprækken til bestyrelseslokalet i kælderen under 16A (bagtrappe). Formularer til fuldmagter bliver udsendt af administrator sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, der kommer i alle postkasser.

På nær enkelte udeståender er fejl og mangler i forbindelse med altan- og vinduesprojektet udbedret nu. Hvis I i tiden frem til 1 års gennemgangen af projektet, der forventes at finde sted først på sommeren, oplever akutte fejl og mangler på vinduer eller altaner, skal I skrive til os på bestyrelsesmailen, og så vil vi gå videre til Balco med det. Hvis de opdagede fejl/mangler er af rent kosmetisk karakter, vil udbedring vente til 1 års gennemgangen, hvor I kan indberette dem.

Cykeloprydningen er også gennemført, dog er de indsamlede cykler endnu ikke afhentet på grund af en udfordring hos den virksomhed, der på vegne af kommune og politi skal håndtere cyklerne. Vi har fulgt op og forventer, at afhentningen sker snart. I mellemtiden er det vigtigt at understrege, at det ikke er tilladt at tage de kasserede cykler – det betragtes som cykeltyveri.

 

Desuden vil vi gerne minde alle om, at:

  • skrald ikke må henstilles i gården. Hvis der ikke er plads i containerne, skal man enten vente med at afskaffe affaldet, til der er plads igen, eller selv sørge for at afskaffe affaldet på anden vis. Fx står der glascontainere på offentlig vej flere steder på Frederiksberg.
  • genstande må ikke opbevares på fællesarealer i kælder, på loft, på reposer mv. – det gælder også fx sko, støvsugere, kasser fra madleverandører som Aarstiderne.
  • kørsel i ydre gård ud til Wilkensvej er ikke tilladt, medmindre der foreligger skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
  • Der er smæklåse på alle foreningens yderdøre for at hindre, at uvedkommende får adgang. Lad derfor være med at slå smækfunktionen fra.
  • Der er kommet vrider på låsen i porten til gården – husk at lukke porten, når du går ind og ud, så uvedkommende ikke får adgang.
  • Vinduer i pulterrum skal holdes lukket, hvis de ikke er under opsyn, af hensyn til risiko for fx indbrud eller vandskader ved kraftigt regnvejr.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

(Frederikke, Mathias, Ewelina og Malene)