Print Kontakt
Havegruppen

Foreningens udvalgsarbejde

Foreningen nedsætter løbende udvalg til at håndtere udvikling og afvikling af større projekter. I udvalgene sidder frivillige andelhavere. Udvalgenes formål er at skabe fællesskab omkring foreningens projekter og give andelshavere mulighed for at påvirke foreningens udvikling.

På nuværende tidspunkt har foreningen ingen udvalg. Vi er i gang med et stort altan- og vinduesudskiftningsprojekt. Efter afslutning af projektet forventer vi at genoptage arbejdet med et tidligere udvalg, som handler om renovering af ejendommens gårdarealer.

Foreningen har et haveudvalg. Se mere om udvalgets arbejde under punktet “havegruppen” i menuen ovenfor.

 

Denne side er senest opdateret marts 2018.