Print Kontakt
Gårdgruppen

Havegruppen

Formål

Havegruppen har til formål at tage hånd om beplantningen på foreningens udendørs fællesarealer og bistår bestyrelsens igangværende undersøgelser om renovering af forenings nuværende gårdmiljø.

Havegruppen har bestyrelsens fulde opbakning til at foretage nødvendige tilplantninger og beskæringer m.v.

Se planen nedenfor.

Årets gang i haven 

 

Marts

April

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Planterne i zinkspandene vandes

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Beskæring af buske, træer

x

x

 

 

 

 

 

 

Lugning af ukrudt

x

x

x

x

x

x

x

x

Lægning af forårsløg

 

 

 

 

 

 

x

x

Møde i havegruppen

x

 

 

x

 

 

x

 

Gødskning

 

x

 

x

 

x

 

 

Haveredskaber og zinkspande

Opbevares i havegruppens rum i kælderen under opgang 16B

Beskæring

Sommerfugletræet beskæres til ca. 30 cm over jorden. Øvrige buske beskæres i nødvendigt omfang, herunder hibicustræet.

Møder

Havegruppen kan indkalde til fællesarbejde, når større arbejder forestår. Dette kan gøres ved fælles opslag i opgangene med informering til bestyrelsen inden.  

Havegruppen holder møde efter behov. På første møde foretages endvidere en gennemgang af beplantninger.

Bestyrelsen og Havegruppen gør opmærksom på, at

  • Der ikke må udsættes planter i bedene uden havegruppens tilladelse.
  • Havemøbler skal efter anvendelse sættes tilbage på rette plads. Grillaske må ikke henkastes på plæner eller i bede, men skal lægges i dertil opsatte grillspande.