Print Kontakt
Generalforsamlingsreferater
Regnskaber
Billeder

Foreningens håndtering af personoplysninger

AB Wilkensgården opbevarer personoplysninger for hver andelsbolig: navn(e), adresse, telefonnummer, e-mail og købstidspunkt. I særlige tilfælde kan foreningen også opbevare andre oplysninger, som beboeren har afgivet til bestyrelsen ifm. fx frem-/udleje, eller som administrator oplyser ifm. særlige sager i foreningen. Alt dette er nødvendigt for foreningens praktiske drift og håndtering af andelshaveres rettigheder og pligter. I den forbindelse deler foreningen også andelshavernes oplysninger med relevante samarbejdspartnere såsom administrator, håndværkere, bank og offentlige myndigheder for at sikre driften og udførsel af generalforsamlingsbeslutninger.

Som andelshaver har du en række rettigheder ifølge GDPR-forordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig, bl.a.: 

• Ret til at blive oplyst om, hvordan foreningen behandler data

• Ret til indsigt i, hvilke data foreningen har om dig

• Ret til berigtigelse af forkerte oplysninger

• Ret til sletning af oplysninger i under bestemte forudsætninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til bestyrelsen på abwilkensgaarden@gmail.com. Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Foreningen opbevarer også dine personoplysninger efter medlemskabets ophør af hensyn til foreningens drift. Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Hvis du vil vide mere om foreningens håndtering af personoplysninger, er du velkommen til at skrive til os på bestyrelsesmailen abwilkensgaarden@gmail.com.

 

 

Siden er senest opdateret august 2019.