Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Fremleje
Vejledning til sælger
Husorden
Vejledning til køber
Forsikring
Skrald
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Ombygning af lejligheder

Det er dit ansvar som andelshaver at sikre dig, at alle regler overholdes i forbindelse med ombygning af din lejlighed. Begynd derfor på Frederiksberg Kommunes hjemmeside, hvor du kan bl.a. kan læse, hvad du skal søge tilladelse til. 

Regler i bygningsreglementet og byggeloven skal overholdes, selvom du ikke skal have byggetilladelse. Bemærk også, at der skal indhentes ibrugtagningstilladelser for visse typer arbejde.

El-arbejde
Du må kun foretage el-arbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved installationerne. Hvis der skal sættes nye installationer op, eller der skal ændres ved de eksisterende faste installationer, skal en autoriseret el-installatør udføre arbejdet.

VVS-arbejde
Lignende regler gælder for VVS-arbejde. Du må fx selv skifte vandhane, køkkenvask og toilet under visse forudsætninger, og hvis der ikke sker indgreb i de faste installationer. Alle arbejder på faste vand- og afløbsinstallationer, etablering af nye vvs-installationer og alt arbejde med gasinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-montør.

Sammenlægning af lejligheder
Når du ønsker at sammenlægge lejligheder, skal du altid søge om tilladelse.

Denne side er sidst opdateret maj 2018.

Ønsker du plantegninger el. viden om eksisterende/tidligere byggesager kan du finde disse på Frederiksbergs Kommunes Byggesagsarkiv.