Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Ombygning af lejlighed
Vejledning til sælger
Husorden
Vejledning til køber
Forsikring
Skrald
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Regler for fremleje af andelsbolig

Jævnfør vedtægternes § 11 kan en andelshaver helt eller delvist udleje sin lejlighed i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven. Det vil sige, at en andelshaver kan fremleje sin lejlighed i op til to år, når andelshaverens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign. Desuden kræver udlejning eller udlån af lejlighed altid bestyrelsens tilladelse.

Bestyrelsens tilladelse forudsætter, at lejelovens bestemmelser om fremleje er opfyldt, og at der anvendes autoriseret lejekontrakt. Se eventuelt pdf-fil af standardiseret lejekontrakt til højre. 

Ansøgning om fremleje skal være bestyrelsen i hænde senest én måned før fremlejestart. 

Andelshaveren er ansvarlig for, at lejere er bekendt med foreningens husorden og overholder den. Andelshaveren er tillige ansvarlig for, at lejligheden er indboforsikret.

For så vidt angår huslejefastsættelse skal Frederiksberg Kommunes fastsatte lejeniveau overholdes. Andelshaveren er ansvarlig herfor. 

Ulovlig fremleje kan i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 22 medføre eksklusion af andelsforeningen.

 

Sådan søger du om fremleje:

  • Udfyld en lejekontrakt sammen med lejer.
  • Skriv en mail til bestyrelsens email, hvor du begrunder din ansøgning om hel eller delvis fremleje. Husk også at angive, hvilken en af de to fremleje former du søger om. Vedhæft lejekontrakten.

 

 

Denne side er senest opdateret maj 2018.

Downloads

Hent huslejekontrakt og vejledning nedenfor