Print Kontakt
Vedtægter
Overdragelser
Ombygning af lejlighed
Fremleje
Vejledning til sælger
Husorden
Vejledning til køber
Forsikring
Energimærkning
Nøgler
Vaskeri
Brugermanual til vinduer

Foreningens skraldeordning

Dagrenovation

I baggården findes skraldecontainere. Alt affald skal sorteres i overensstemmelse med vejledning fra Frederiksberg Kommune. Husholdningsaffald, batterier, plast, metal, glas, papir og pap har hver deres containere. 

Storskrald

Storskrald placeres i skralderummet umiddelbart inden for porten ved nr. 10. Beboere må benytte foreningens storskraldsrum efter reglerne herunder. Se i øvrigt opslag på storskraldsdøren.

Storskrald ER:
... dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som dagrenovation. Storskrald er også noget af det affald, der skal behandles specielt, og som vi vil være sikker på bliver samlet ind, fx:

 • Stort brændbart (alt det, der ikke kan være i beholderne til dagrenovation)
 • Stort jern og metal (alt det, der ikke kan være i beholderne til metal, men som maksimalt måler 1,5 meter)
 • Elektronik, både stort og småt (alt det, der kan lyse, blinke og sige lyde - fra mobiltelefoner til elektroniske lykønskningskort)
 • PVC-plast, både stort og småt (alt det, der er mærket med plastmærke 3)
 • Imprægneret træ, både stort og småt (alt det, der har været brugt udendørs og derfor er behandlet med kemikalier)
 • Farligt affald, kasserede emballager til kemikalier m.v. Disse deponeres i det markerede skab i storskraldsrummet.
 • Cykler. Hvis en cykel skal hentes som storskrald, skal den mærkes som storskrald med en seddel og stilles sammen med det øvrige storskrald.


Storskrald ER IKKE:

 • Brokker af mursten, fliser, tagsten, beton og lignende
 • Sanitetsudstyr
 • Tagplader
 • Jord/sten/grus
 • Trailere, motorcykler, knallerter, mv. samt dele heraf.
 • Bygningsaffald – bygningsaffald fra “gør-det-selv”-projekter er dog undtaget, men må stadig ikke indeholde de fire ovennævnte punkter og er fortsat er underlagt størrelsesbegrænsningerne. Bygningsaffald fra “gør-det-selv”-projekter kan fx være køkkenskabe, køkkenborde, døre, diverse brædder. Andet byggeaffald skal beboerne selv afskaffe eller sørge for, at hyrede håndværkere på byggeprojektet afskaffer. Det skal afleveres på genbrugsstationer, fx Kulbanevej 4, 2500 Valby eller Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre. Se i øvrigt punktet “skrald” i menuen øverst for mere information.

  Læs mere om storskraldsordningen på Frederiksberg Kommunes hjemmeisde.

 

 

Denne side er senest opdateret maj 2018.